Women's Sandals


Theia_White
Theia_White Regular price €110.00

NAE VEGAN SHOES

Theia_Black
Theia_Black Regular price €110.00

NAE VEGAN SHOES

Paxos_Brown

Save
35%

Paxos_Brown Sale price €44.85

NAE VEGAN SHOES

Paxos_Blue

Save
50%

Paxos_Blue Sale price €34.50

NAE VEGAN SHOES

Monik_Pinatex

Save
50%

Monik_Pinatex Sale price €39.50

NAE VEGAN SHOES

Monik_Brown
Monik_Brown Regular price €79.00

NAE VEGAN SHOES

Mikobra_Cork

Save
50%

Mikobra_Cork Sale price €49.00

NAE VEGAN SHOES

Margot_Brown_Cork
Margot_Brown_Cork Regular price €110.00

NAE VEGAN SHOES

Margot_Brown
Margot_Brown Regular price €110.00

NAE VEGAN SHOES